Klagomålshantering

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till pedagogerna. Du kan även vända dig direkt till förskolechefen eller via mail: <strong><a href=”mailto:forskolechef@ljusglimtentaby.se” target=”_blank”>forskolechef(@)ljusglimtentaby.se</a></strong>

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till den som driver verksamheten: <strong><a href=”mailto:huvudmanforskola @gmail.com” target=”_blank”>huvudmanforskola(@)gmail.com</a></strong>

Om man inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta Täby kommun.