Föräldrarådet – din röst i verksamheten

På Ljusglimten träffas föräldrarådet två gånger per termin samt vid behov.
Då sitter förskolechefen, eventuellt en ägarrepresentant samt en pedagog från verksamheten tillsammans med föräldrarådsrepresentanter och diskuterar frågor som rör verksamheten. Föräldrarådet fungerar som föräldragruppens språkrör till förskolechefen/ägarna.
Föräldrarådsrepresentanterna väljs vid höstens föräldramöte.

Föräldrarådet är även aktiva med förskolans fixardag för familjerna samt trevligheter.