Kontakt


Ljusglimten i Täby AB
Palissadgränd 39-41
187 46 Täby
0723-89 09 76 eller 0728- 54 11 43

Förskolechef
Annica Wallin 072-012 23 35, forskolechef@ljusglimtentaby.se

Sjukanmälan 0723-89 09 76

Öppettider
Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (6.30–18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr. Vi följer även kommunens regler för avgifter. Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. uppsägning, erbjudande av plats mm. Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten.

Vi tillhör företagsgruppen Tivoli förskolor.
http://www.tivoliforskolor.se