Öppettider och köregler

Öppettider
Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (6.30–18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr. Vi följer även kommunens regler för avgifter. Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bland annat uppsägning, erbjudande av plats med mera. Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten.
– Vi har i dagsläget öppet 7.15–17.00. Vi har stängt för planeringsdag och utvärdering två gånger per termin.

Köregler
Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bland annat erbjudande av plats, uppsägning med mera. Vi följer även kommunens regler för avgifter.

För att ansöka om plats hos oss gå via www.taby.se/barnochskolval