Föräldrasamverkan – din röst i verksamheten

På Ljusglimten träffas föräldrasamverkan två gånger per termin samt vid behov.
Då sitter rektor, eventuellt en ägarrepresentant samt en pedagog från verksamheten tillsammans med föräldrasamverkans representanter och diskuterar frågor som rör verksamheten. Föräldrasamverkan fungerar som föräldragruppens språkrör till rektor/ägarna.
Föräldrasamverkans representanter väljs vid höstens föräldramöte.

Föräldrasamverkan är även aktiva med förskolans fixardag för familjerna samt trevligheter.