Leken är grunden
Vårt mål är att erbjuda våra barn en trygg, rolig, inspirerande och lärorik miljö såväl inom- som utomhus. Ljusglimtens personal har en ambition att alltid ”se” och lyssna på barnen, vilket skapar bekräftelse i deras aktiviteter. Vidare arbetar vi med att stödja barnens utveckling i det sociala samspelet. Detta ligger i linje med läroplanen för förskolan (Lpfö 2011). Leken är grunden till allt lärande och barn leker för att lära. Här tränas samarbetsförmåga, initiativförmåga, kreativitet, hänsyn och konfliktlösning.

Bra kompis
Vi arbetar ständigt med hur man är en bra kompis.
Barnen lär sig att hjälpas åt, att stärka sin egen tillit och förmåga. Att i konflikter finna lösningar och att lyssna på varandra. Lika viktigt är att kunna uttrycka den egna åsikten och genom allt detta arbeta för att stärka barnets självkänsla.

Vi arbetar för att väcka nyfikenhet
På vår samling försöker vi fånga barnens nyfikenhet för bland annat bokstäver och siffror. Vi arbetar för att väcka lust, nyfikenhet och stimulera sinnena. Barnen uttrycker också det som de känner att de vill lyfta fram, fråga om, det som finns i deras tankar för stunden. Vi utforskar detta tillsammans och hittar spännande och intressanta utvecklingar.